galskap satt i system

Noen ser en mulighet
andre et problem,
jeg ser i min kreativitet
galskap satt i system!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no