tanken blir fri

Jeg kaster de rundt meg
og sprer de med vinden
alle de ord og bokstaver
men mest av alt ønsker jeg
at de ble sunget,
med noter, sang og oktaver.

Jeg kan ikke noter,
ei heller å spille
så drømmen stanser vel der,
men tenk du om diktene
fikk toner og triller
da ville de blitt hørt av fler

Og om alle de ord
også ble malt
på et lerret som et maleri,
da ville jeg si
at jeg har fått alt
og endelig er tanken min fri!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no