våt sement

Vårt vennskap er som våt sement,
vi står til evig tid
men skulle du forlate meg
vil sporene forbli!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no