å være ønsket

man får jo det man helst vil ha,
det gjelder bare å ha troen,
og det vi ønsker oss aller mest,
er å bli ønsket av noen


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no