pappa

Da jeg ble døpt
bar du meg i kirken
og sa da til presten
hele mitt navn.
I dag er det jeg
som skal bære kisten
du blir for meg
et ubeskrivelig savn.

Kirken er pyntet
og alle er triste
vi deler sorgen
og tenker på deg
Kjære min pappa
Du har fått din kiste
men du vil alltid
være hos meg.

Selv naturen har pyntet,
verden med farger,
høstgule blader
og sol som er lav,
nå skal jeg lese
i livets marger,
og glede meg over
det livet du gav!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no