hukommelse

damer er bekymret for det
menn ikke husker lenger,
mens menn er bekymret
for hva damen ikke glemmer!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no