stol ikke på en som lyver

Stol ikke på én
som lyver i vei,
og lyv aldri til den
som stoler på deg


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no