Store fjell gir dype daler

store fjell gir dype daler,
ofte når livet er en test,
er det de med store smil,
som sørger aller mest


Per Kvalvik





skrevet ut fra www.hvertsekund.no