halvt hjerte

vonde og triste
tanker er såre,
- et halvt hjerte,
ligner en tåre


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no