Uklart hjerte

Et uklart hjerte
er bare slik fordi;
du ikke kjenner etter
når du haster forbi
Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no