nysgjerrig

Jeg vet jeg er nysgjerrig,
men har unnskyldingen klar:
bedre å ha noen spørsmål,
enn å vite alle svar


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no