Evig?

Joda, tiden den går,
dag blir til kveld,
etter noen år,
er evig -
ikke lenge likevel?


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no