mange typer venner

Det finnes mange
typer venner,
skulle jeg mene
- de beste
lar deg ikke gjøre
dumme ting
... alene


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no