aldri gjør noe galt?

om du aldri gjør noe galt
og alltid gjør deg forstått,
hvordan skal du da få fortalt
når du gjør noe godt?


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no