2011

En ting som blir verre i
totusenogelleve
som var bedre i år
vil jeg påstå og si,
at for slike som meg
som skriver i vers,
er det lettere å rime
på totusenogti :)


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no