positiv aksept

positiv betyr ikke å
tro at livet blir en fest,
men å akseptere nå
at livet du får - er best!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no