Sminke

Jenta sminker seg greit,
men pynter ikke sitt sinn,
for om gutten er teit,
er han ikke blind!


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no