siste ord

En diskusjon slutter
med damas ord,
ellers blir det bare stry,
om mannen sier
enda mer,
er det starten på en ny.Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no