to brudd

Jeg hadde uheldigvis brukket
beinet på to steder,
og det hadde kanskje
hjulpet meg bitte litt -
og jeg hadde foretrukket
og det ville gitt mer gleder,
om ikke legen bare
ba meg slutte
å reise dit ..


Per Kvalvik

skrevet ut fra www.hvertsekund.no